Režim dne

7.30 – 8.30 scházení dětí
8.30 – 8.45 přivítání dětí, pohybová chvilka
8.45 – 9.00 hygiena
9.00 – 9.40 řízená činnost v češtině a v angličtině
9.30 – 9.40 dopolední svačina v češtině, angličtině
9.40 – 9.50 příprava na pobyt venku
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 12.15 příprava na oběd
12.15 – 12.45 oběd
12. 45 – 13.00 příprava na klidový režim
13.00 – 14.30 klidový režim
14.30 – 14.50 vstávání, příprava na svačinu
14.50 – 15.15 odpolední svačina
15.30 – 17.30 odpolední hry . zájmové kroužky