Režim dne

7.30 – 8.30 scházení dětí
8.30 – 8.45 přivítání dětí, pohybová chvilka  v češtině a angličtině
8.45 – 9.00 hygiena
9.00 – 9.40 řízená činnost v češtině a v angličtině
9.30 – 9.40 dopolední svačina v češtině, angličtině
9.40 – 9.50 příprava na pobyt venku AJ/ČJ
10.00 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 11.45 příprava na oběd
11.45 – 12.15 oběd
12. 15 – 12.30 příprava na klidový režim
12.30 – 14.30 klidový režim
14.30 – 14.45 vstávání, příprava na svačinu
14.45 – 15.00 odpolední svačina
15.00 – 17.00 odpolední hry . zájmové kroužky