Slovo zakladatelky

Namísto zcela tradičního vyjmenování ucelené koncepce, vycházející z rámcových vzdělávacích programů, zkombinovaných s ryze individuáním přístupem a zkušenostmi z fungování předškolních zařízení v Británii, Francii a Německu si dovolím osobní zpověď.

Za mou starší dceru jsem platila kolem 11 tisíc měsíčně za dopolední docházku do anglické mateřské školky. Dcera se tam naučila režimu, školka byla velmi kvalitní zejména díky jedné mladé slečně z Moravy, která dala dětem kromě výborné anglické výslovnosti hlavně řád a kromě vzdělání je vychovávala k obrovské empatii, sociálnímu cítění, výborně je motivovala k učení a hodně si s nimi povídala o všem možném.

Poslední rok docházky jsem strávila hledáním odpovídající základní školy, která by na toto navázala. Našla jsem ji, ale za cenu každodenního více než hodinového dojíždění a dalších 14 tisíc měsíčně. Dcera je nyní v páté třídě a já si opravdu nemohu dovolit platit za gymnázium 25 tisíc měsíčně. Proto půjde (pokud řádně složí přijímací zkoušky) na státní gymnázium, byla jsem ale dopředu upozorněna na fakt, že na její úroveň znalostí angličtiny se ostatní děti dostanou tak za pět let.

Mám ale problém – mladší tříletá dcera. Chci jí též dopřát kvalitní vzdělávání, od té starší vím, jak lehce se děti učí cizímu jazyku, ale nemohu si dovolit platit druhému dítěti kolem 17 tisíc, které teď většina soukromých školek žádá. Proto jsem se rozhodla, že založím školku pro mou dceru a pro další děti, jejichž rodičům záleží na vzdělání a výchově, ale nemohou si dovolit tak vysoké školné.

Zřizovatelé školy, kde v současné době působím jako jednatelka a ředitelka, s mým nápadem souhlasili a podpořili mou myšlenku založit mateřskou školku a požádat o povolení zřízení školy základní.

Po propočtení veškerých nákladů se dostávám na cenu 7000,-Kč měsíčně za docházku. Nebudu nabízet přepychové prostředí plné interaktivních hraček. Nabídnu ale kvalitní učitele, kteří naučí naše děti anglicky tak, aby mohly ve třetí třídě základní školy složit KET zkoušku a další rok PET.

Kromě angličtiny pak budeme děti učit poznávat naši kulturu, budeme pokračovat v úsilí rodičů vychovat z dítěte slušného člověka, který umí pozdravit, poděkovat, poprosit, nestydí se říct, že neví, a zeptat se, ochotně pomáhá druhým, je hrdý na naše tradice a kulturu, má správné hygienické návyky, je sebevědomý, ale zároveň umí uznat svou chybu a omluvit se. Možná si myslíte, že je to málo, mně to ovšem bude zcela pro mou dceru stačit.

Chystám se spolupracovat s Mensou pro nadané děti, s psychology a logopedy pro děti, které budou mít nějaký problém a s mnohými dalšími.

Vítám a vždy budu vítat jakoukoli spolupráci rodičů při budování školky pro naše děti.