Aktivity banner - 1Aktivity banner - 2

Aktivity

Denní rytmus

MŠ pracuje ve volném výchovně vzdělávacím režimu, respektuje individuální
zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus.

Ranní blok

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, postupné zapojování dětí do individuálních a skupinových činností, pracovních a výtvarných činností, spontánní a řízené aktivity s dětmi, individuální péče o děti, ranní kruh, přivítání se s dětmi, seznámení s tématem, vyprávění příběhů a pohádek, jazykové chvilky, zpěv za doprovodu na hudební nástroje, hraní divadla, tancování, pohybové činnosti, rozhovory.

Hygiena, svačinka.

Dopolední blok

Řízená činnost dle ŠVP.

Příprava na pobyt venku, pobyt na zahradě, vycházky do okolí MŠ, blízkého lesa, přenášení započatých činností z aktivit na třídě do pobytu venku, pozorování přírody (pobyt venku je přizpůsobován roční době, počasí a stavu ovzduší).

Hygiena, příprava na oběd, oběd ( možnost děti vyzvednout ), příprava na odpočinek, čištění zoubků.

Klidový blok

Dle individuálních potřeb dětí: odpočinek na lehátku, čtení pohádek a jiných textů, klidové hry a individuální činnosti, grafomotorické činnosti, práce s předškoláky.

Hygiena, příprava na svačinu, svačina.

Odpolední blok

Spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti, individuální hry, možnost pokračování započatých prací dne, rozcházení dětí.

Časy jednotlivých činností jsou orientační a mohou být upravovány podle aktuálního programu.

Denní program má svá pravidla a rituály, které zůstávají stejné po celý rok.

Týdenní rytmus

PO – TVOŘENÍ

Vedeme děti k tomu, že proces tvoření je důležitější než výsledek. Když dosáhnou uspokojivého výsledku, motivuje je to k další práci.
Pracujeme s různým materiálem: vlna, plsť, látky, dřevo, papír, včelí vosk, hlína, práce s barvou – získání nových výtvarných dovedností

ÚT – PEČENÍ

Pravidelné pečení je hlubšího charakteru. Děti prožívají provázanost mezi přírodou – zemí a člověkem. Rádi poznávají svět všemi smysly, milují práci se sypkou moukou. Vytvářejí běžné pekařské výrobky např. pletené copánky, rohlíky, chléb…

ST – ZPĚV

Zpíváme při každé příležitosti. Zpěv doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách a přesunech na zahradu. Děti se tak učí spontánně neustálým nasloucháním. Využíváme hudební Orffovy nástroje.

ČT – DIVADLO

Vyprávíme příběhy a pohádky, které si poté zahrajeme jako divadlo. Prožívání pozitivních pocitů z dramatických činností, rozvoj schopnosti improvizovat s loutkami, maňásky… Zdokonalování komunikačních dovedností, využití a rozvoj fantazie a představivosti, podnětů vycházejících přímo z dětí.

PÁ – SPORTOVNÍ

Tento den patří sportovním aktivitám. Pohybové hry, opičí dráha, hry s padákem, dětská jóga, poznávání různého sportovního náčiní. Tyto dny se též vyráží na delší polodenní výlety – do lesa, ke studánce, rozhledně…

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.