O školce

Své služby nabízíme od 7.30 do 17.00 hod.Děti doprovází zkušení lektoři. Využívají prvky jak waldorfské, tak montessori pedagogiky, ale také volnou hru, rolové hry a další venkovní aktivity…

Cílem naší soukromé mateřské školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo. Jsme školkou, kde je dovoleno dělat chyby a učit se z nich. Dětem nabízíme vzdělávání a hraní v přírodě. Venku s dětmi pobýváme za každého počasí.

Důležitou součástí je poznávání našich tradic a svátků, významných dnů kalendářního roku, návaznost na děje probíhající v přírodě.Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, ve kterém se harmonicky rozvíjí a připravují nejen na vstup do základní školy, ale především pro život samý.

Přichází k nám rodiče, kterým záleží nejen na vzdělání, ale i na všestranném rozvoji dětí a jejich vlastního pocitu štěstí a uspokojení. Z naší mateřské školky mohou děti pokračovat dál na základní školu, střední školu či gymnázium sítě EDUCAnet, ve stejné budově, kde již dnes často studují jejich starší sourozenci.

Nadstandardy jsou pro nás Standardy

 • Malý kolektiv.
 • Přítomnost dvou učitelek a asistentky, které se mohou plně věnovat individuálním
  potřebám dítěte.
 • Kunratický les, outdoorové aktivity = za každého počasí jsme s dětmi venku.
 • Zdravá strava.
 • Ekologie – smyslem je rozvíjet prostřednictvím činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Pro ekologickou výchovu dětí, využijeme (využíváme) naší školní zahradu, kde jsme založili (založíme) kompost, vytvořili (vytvoříme) záhony, o které se staráme ( budeme starat ). Třídíme odpad a snažíme se přiblížit dětem ekologickou činnost.
 • Kvalifikovaný personál s dobrou náladou neustále inspirován novými poznatky v pedagogické činnosti. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování, k samostatnosti v péči o sebe i své okolí.

Metodiky

 • Zařadili jsme prvky waldorfské pedagogiky, kreativního tvoření, montessori, jóga.
 • Inspirujeme se vším, co nás osloví a v praxi vidíme, že funguje.
 • Čerpáme hojně ze sebe a zkušeností.
 • Spolupráce s Institutem neurovývojových poruch (INNP). INNP se zaměřuje na řešení ADHD a poruch učení pohybem a přispívá k lepšímu soustředění a učení dětí.

Co děti potřebují do školky?

 • pohodlné oblečení do třídy: trička, tepláky, legíny
 • přezůvky s pevnou patou ( ne pantofle )
 • náhradní spodní prádlo, ponožky ( u malých dětí raději více )
 • oblečení na pobyt venku ( které si dítě může umazat )
 • na odpolední odpočinek – pyžamo, kartáček na zuby
 • holínky, pláštěnku

MOŽNOST ADAPTACE

Před pravidelnou docházkou nabízíme možnost přijít s dětmi společně a seznámit se s prostředím školky.Průběh prvních dní a zvykání na docházku je u každého individuální.Během prvních dní může být rodič s dítětem ve školce. Většinou rodič i učitel vycítí a domluví se, že se může maminka postupně vzdálit. Pokud je s námi dítě v pořádku, tak se jde maminka na chvíli projít. Postupně prodlužujeme dobu až do chvíle, kdy je dítě s námi úplně spokojené a bez slziček.Děti se postupně seznamují s kamarády,pravidly a učí se, jak fungovat jako součást kolektivu. Respektujeme rozhodnutí dětí a do ničeho je nenutíme. Každému dítěti se věnujeme individuálně.Nabízíme takovou péči, jakou bychom si pro své děti přáli my sami.Je pro nás důležitý nedirektivní, osobní a vřelý přístup.Každý den  informujeme rodiče o tom, jaký den mělo jeho dítě. Pokud potřebuje rodič řešit něco osobně, jsme otevření  a věci řešíme ihned, i telefonicky.

Rádi si s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Stimulační program MAXÍK

Stimulační program MAXÍK je pro všechny děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se spaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.

Kurz je zaměřen na celkový rozvoj dítěte. Společně zvládneme:

 • Nácvik nových pohybových stereotypůstabilní držení těla, zvládnutí rovnováhy, zdravé dýchání, úchop psacího náčiní
 • Grafomotorikasprávné sezení, správný úchop psacího náčiní, kvalitní pohyblivost kloubů horní končetiny, které jsou nezbytné ke správnému psaní
 • Cílený pohyb, jeho automatizace a fixacekoordinace a ovládání motoriky těla a jejich využít v každodenních činnostech
 • Komunikační dovednostisprávná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného sdělení
 • Zraková oblastzrakové rozlišování; zraková paměť, vizuomotorika
 • Sluchová oblastrozvoj sluchového vnímání, sluchové rozlišování, sluchová paměť, audiomotorika
 • Prostorová orientaceorientace na vlastním těle, na ploše před sebou a vnímání prostoru (orientace v okolí)
 • Intermodalitaschopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání (podle zvuku hlásky si představím tvar)
 • Serialitasled po sobě jdoucích úkonů a událostí, které vedou v krátkém čase ke správnému cíli při jeho respektování
 • Koncentrace pozornostiudržení a usměrnění a soustředění se na daný úkol

Stimulačním programem Vás provede Mgr. Miroslava Krupková, absolvent akreditovaného programu Stimulační program MAXÍK: Č.j. MSMT – 6363/2022-1-317 č. osvědčení 39; Vzdělávací instituce a garant kurzu Mgr. Pavla Bubeníčková Č.j.: MSMT 36726/2018-1

Více informací a rezervace konzultací na stránkách: Stimulační program MAXÍK

SPOLUPRACUJEME

Zapojili jsme se do projektu Záhony pro školky.

Projekt záhony pro školky cílí především na pětileté a šestileté děti, ale i naši nejmenší se pozorováním záhonu na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí.

Součástí projektu je i didaktický program, sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky vydané k projektu, které budou děti provázet všemi záhonkovými událostmi.

FOTOGALERIE NAŠÍ ŠKOLKY

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.